Peygamberler kıyamet günü adlarını taşıyanlara şefaat mi edecekler?

Peygamberlerin, adını taşıyanlara şefaat edeceklerini okudum, doğru mudur?

Şefaat etme meselesi doğru değildir. Peygamberler, adlarını taşıyanlara değil peşlerinden gidenlere şefaat edeceklerdir.