İmam Maturidi ile Ebu Hanife arasındaki farklılık nedir?

Bazı mü’minler, ‘itikadi olarak Maturidi, ameli olarak Hanefiyiz’ diyorlar. Ben de böyle diyordum, hala da diyorum. Ancak kafa karıştıran bir nokta var. Ebu Hanife’nin (Allah ondan ve talebelerinden razı olsun) itikadi bilgisi hâşâ yok muydu da itikaden İmam Maturidi’ye uyuyoruz?

Ebu Hanife ile Maturidi arasında zaman farkı vardır. İkisi arasındaki zaman farkı meselelerin de büyümesi demektir. Maturidi’nin zamanındaki meseleler Ebu Hanife zamanında olmayan meselelerdi denebilir. Maturidi, Ebu Hanife’nin ilkeleri üzerinden zamanının gerekenini yaptı. İki ayrı ekol gibi görülmelerini gerektirecek bir sonuç yoktur. Allah Teâlâ her ikisine de rahmeti ile muamele buyursun.