‘Benim nefsim kâfirdir’ demek doğru mudur?

Bir Müslümanın kendi nefsine, ‘benim nefsim kâfirdir’ demesi doğru mudur?

Bu ifade, nefsin kötülüğünü beyan etmek için söylendiğinde bir anlam ifade edebilir. Yine de muğlâk ifadelere alışmamak en doğrusudur.