Azra isminde sakınca var mıdır?

Doğacak kızımıza Azra ismini koymak istiyoruz. Bu ismin anlamı, Kur’an’da geçip geçmediği ve koymamızda sakınca olup olmadığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bu isim Kur’an’da geçmez ama isim olarak verilebilir bir isimdir.