Anne, dört erkek ve üç kız kardeş mirası nasıl paylaşırlar?

Bir anne, dört erkek çocuk ve üç kız çocuk mirastan nasıl pay alırlar?

Anne ile kastınız sizin anneniz yani babanızın eşi ise durum şöyledir:
Ölenin eşi: %12,5
Oğullarının her biri: %15,909
Kızlarının her biri: % 7,955 alır.