Allah’ın kalbi, Allah’ın göğsü gibi ifadeleri kullanmak caiz mi?

Tamamen soyut anlamda düşünerek “Allah’ın göğsü”, “Allah’ın kalbi” gibi ifadeler kullanmak caiz midir? Mesela Allah’ın kalbi-göğsü merhamet doludur gibi bir ifade kullanılabilir mi?

Bu tür ifadeler ateşle oynamaktır. Ateşle oynanmaz.