Sakalı Jiletle Kazımak – Oruçlu İken İğne Batırılması

SORU: 1. Soru: Hocam araştırmalarıma göre Hanefi mezhebinde sakalı jiletle kazımak tahrimen mekruh. Ancak bir sitede Hanefi mezhebinin bu görüşü nasıl savunduğunu okudum ve Şafii mezhebinin bazı imamlarının sakal traşı olmanın tenzihen mekruh olduğu görüşünde olduklarını okudum. İmam Nevevi gibi imamların savunduğu görüş bana daha doğru geliyor. Ancak takıldığım bir yer var. Ben Hanefi mezhebini “taklit eden” biri olduğum için diğer bir mezhebteki argumentasyonu daha doğru bulduğum için o görüşü kabullenmem doğru olur mu? Yani yanlış hatırlamıyorsam ben bu şekilde bir mukallit oluyorum ve ictihad yapma ehliyetim kesinlikle yok. Bu bir ictihad mı oluyor?

2. Soru:Bu geçtiğimiz Ramazan ayında ailemden biriyle cilt doktoruna gittik. O kişide birkaç günden beri bir yara vardı. Doktor ona bir termin verdi ve terminde ne olduğunu tespit etmek için örnek alınması gerekiyordu. Termin günü o yara patladı ve içindeki su cıktı. Ve artık o örneğin alınmasının gerek olmadığını sanan ailemden o kişi o gün oruç tuttu. Biz o termine yine de gittik. Cilt doktoru o yaradan illaki örneği almak istedigini söyledi. Ben bunun çok önemli olup olmadığını sordum ve önemli olduğu cevabını aldım. Netice olarak orada bir iğne batırıldı ve dolayısıyla oruç bozuldu. Bu orucun keffareti mi yoksa kazası mı gerekir? Ancak gittiğimiz doktor bir Müslüman doktor değildi.

 

CEVAP: Sorunuzdaki birinci bölümde taklit olarak kimi, nasıl izleyeceğinizi beyan ettiğiniz için benim söyleyebileceğim bir söz kalmamaktadır.
İkinci sorudaki meseleye gelince, sadece iğne batırmakla oruç bozulmaz; iğnenin ilaç veya benzeri bir sıvıyı deri altına akıtması ile oruç bozulur. Eğer böyle olduysa yani iğneden deri altına ilaç verildiyse o günün orucu tekrar kaza edilir. Bu kadar.