Peygamberimizin filmde gösterilmesi caiz midir?

Yeni çıkacak olan ve peygamberimizi konu alan bir filmde, Peygamberimizin bebeklik halinin gösterilmesi caiz midir?

Peygamber aleyhisselam efendimizie ait her hangi bir senaryonun/görüntünün film konusu yapılmasının caiz olmayacağı konusunda muasır ulemanın kanaati vardır. Bizim, Peygamber aleyhisselam efendimizi filmlerin yardımı ile değil de bizim davet ve tebliğ çalışmalarımızla, onun mübarek Sünnet’ini ihya etmemizle tanıtmalıyız. Film tanıtır ama bereket getirmeyiz. Bizim kanaatimiz o filmin izlenmesinin doğru olmayacağı ve öyle bir filme de muhtaç olmayacağımız şeklindedir.