Kuran’ı arapça okumak

SORU: Kuran-ı Kerim’i arapça okumanın fazileti nedir? Anlamını bilmediğimiz için hiç bir şey anlamadığımızdan dolayı sevap alamadığımızı söylüyor ve Kuran’ın rab’ça olduğunu söylüyor bir arkadaş. Habibim sen olmasan kainatı yaratmazdım sözünün doğruluğu nedir?

CEVAP: Kur’an’ımız sadece ilim kitabımız değildir. Ondan hem ilim öğreniyor hem de ibadet hazzımızı alıyoruz. Nasıl nefes alışımızdaki ayrıntıları bilip bilmememiz bizim açımızdan önemli olmuyorsa Kitabımız Kur’an’ı okurken de anlasak da anlamasak da onu okuyoruz. O okuyuşumuzu Rabbimizin bizim için ecre dönüştürmesini temenni ediyoruz. Bizzat Kur’an’ın içindeki âyetlerde bu incelik gösterilmiştir. İslam’ı sadece konuşulan bir ideoloji gibi algılamak isteyen geri düşünceler için böyle olmayabilir bu. Biz ise ibadetle emrolunduk. Namaz gibi ibadetlerden biri de Kur’an okumaktır. Doyasıya okumak, ona boğulmak bir ibadettir: Onu anlamak ve amel etmek de başka bir ibadettir. İbadetlerden birini yapmak diğerini gereksiz hale getirmediği gibi birini yapamamak da diğerini yapma görevini düşürmez. Sözünü ettiğiniz cümle sahih bir hadis değildir.