Kadının boşanma hakkı

SORU: Hocam dinimizde kadının da boşanma hakkı var mıdır? Örneğin karı koca uzun yıllar ayrı yatmadan dolayı aralarında sevgi bağları koparsa bundan dolayı kadının da boşanma istemesi normal midir? Yoksa sevmediği halde bu evliliği bu şekilde devam ettirmeli midir? Bu arada ayrı yatma isteği erkek tarafından seçilmiş ve yıllarca devam etmiş olursa kocanın da karısına karşı vebali nedir?

CEVAP: 1- Erkeğin bir kadın üzerinde cinsel hak talep etmesi gibi kadının da erkek üzerinde cinsel talepte bulunması hakkıdır. Erkeğin bir kadını her yıl yaklaşık yüz kere yatağında doyasıya bir seviyede cinsellik içinde
bulundurması kadının hakkıdır. Aynı zamanda bu, erkek için de bir haktır. Bunu tıbbî bir özrü bulunmayan erkeğin yerine getirmemesi zulümdür.
2- Bunun gibi bir nedenle kadın erkekten boşanma talebinde bulunabilir. Erkek, böyle bir boşanmanın kendisine getireceği ekonomik külfet nedeniyle kadından belli bir miktar bedel isteyebilir. Kadın da bu bedeli öder. O anda
da boşanma gerçekleşmiş olur. Buna fıkıhta HUL’ denmektedir. Bunun hiç bir dini sakıncası yoktur.
3- Bunu da kabul etmeyen bir erkeğe karşı, mahkemeye şikâyet edilerek boşanma talebinde bulunulabilir. Evet, mevcut durum bir Müslüman kadının, Müslüman bir erkeği şikâyet etmesinin münasip olmayacağı bir durumdur. Ama
kadın, ebedi bir zulme katlanmak zorunda değildir. Yine de durumu ailenizin akıllı büyükleri ile istişare edin.En az üç
büyüğünüzle istişare ederek bu kararı verin.
Allah sabırlar versin.