İmam Nevevi’nin ‘Müslim Şerhi’ni tavsiye eder misiniz?

İlmihal bilgisi olan ve Riyazussalihin şerhini okumakta olan birisine İmam Nevevi’nin ‘Sahih-i Müslim Şerhi’ kitabını tavsiye eder misiniz?

Kitabın muteber hatta mükemmel olmasında bir sıkıntı yoktur ancak bildiğimiz bir ilmihal bilgisi için yeterli değildir. Kitap daha çok bir hadis şerhidir. Her konu değil orada geçen hadis üzerinde bir bilgi bulabilirsiniz. Bir de ilmihal kitaplarındaki gibi alfabetik olarak bilgi aramanız mümkün değildir.